The following training is presented in Dutch.

Basisopleiding CLP:
Gevaarlijke stoffen classificeren en labellen

23 september 2024

Waarom dit thema?

  • In 2009 werd het nieuw wereldwijd systeem GHS (Globally Harmonised System) voor de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen opgestart. In Europa wordt GHS geïntegreerd in de CLP-verordening. De CLP-verordening bepaalt de criteria voor de classificatie van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaar voor de gezondheid, milieu of fysische gevaar. Hierbij horen ook gestandaardiseerde etiketten en veiligheidsinformatiebladen (Safety Data Sheets).
  • CLP zorgt dus voor heel wat wijzigingen binnen uw organisatie: nieuwe classificatie, etikettering, pictogrammen, aanpassen van de veiligheidsinformatiebladen, opleiden van personeel, informeren van klanten,…
  • Bovendien moeten bedrijven die chemische stoffen en mengsels fabriceren of importeren van buiten de EU niet alleen indelen, etiketteren en verpakken volgens CLP maar ook notificeren volgens datzelfde principe. In tegenstelling tot REACH geldt hier geen afhankelijkheid van tonnage, maar zijn alle chemische stoffen van belang! Hoewel CLP nauw verweven is met REACH, mag het duidelijk zijn dat CLP voor veel meer bedrijven van toepassing is en het een hele uitdaging is om aan alle vereisten te voldoen.

Programma:

Tijdens deze halve studiedag willen we u een heel praktisch overzicht geven van alle wijzigingen als gevolg van de CLP-verordening en wat u concreet als bedrijf moet doen om CLP compliant te zijn.

U krijgt antwoord op de volgende vragen:

  • GHS/CLP: Wat houdt dit precies in?
  • Wat zijn de voornaamste wijzigingen ten opzichte van het bestaande systeem?
  • Wat zijn de nieuwe indelingscriteria voor de gevaren van chemische producten?
  • Wat moet er veranderd worden aan het veiligheidsinformatieblad?
  • Wat zijn de verplichtingen voor de gebruiker bij ontvangst van een veiligheidsinformatieblad?
  • De ‘Inventory list’ is gepubliceerd. Wat nu?

Voor wie graag meer wil weten over de indeling van mengsels volgens CLP is er een vervolgopleiding voorzien die start in de namiddag van deze studiedag. Alle info kan u terugvinden bij CLP vervolgopleiding: indeling van mengsels.

Uw ervaren ARCHE Consulting docent: Dagobert Heijerick