The following training is presented in Dutch.

Amelior: Toxicologie voor gevorderden

27 mei 2024

Waarom dit thema?

Het KB Chemische Agentia vraagt aan de werkgevers om risicobeoordelingen op te maken wanneer de werknemers met chemische agentia werken die een risico kunnen opleveren voor de werknemers.

De aanbevolen voorwaarden voor veilig gebruik van verschillende stoffen via het veiligheidsinformatieblad vragen geavanceerde interpretaties bij gelijktijdig gebruik van deze stoffen.

Voor het uitvoeren van deze risicoanalyses zijn diverse tools op de markt. Het is van groot belang te weten welke tool het best gebruikt kan worden in specifieke omstandigheden. Aan de hand van een concrete case willen we inzicht verschaffen in de werking van de tools en de interpretatie van de resultaten.

Programma:

 • Blootstellingsmodellen op de werkvloer:
  • ECETOC TRA, COSSH, Stoffenmanager, RiskOfDerm, ART, gemeten data
  • Verschillen en gelijkenissen tussen de tools
  • Hands-on oefeningen met de software tools
  • Opstellen van een blootstellingsscenario
  • Interpretatie resultaten en gebruik in risicoanalyse
 • Vraagstelling en discussie

Uw ervaren ARCHE Consulting docent: Frederik Verdonck