The following training is presented in Dutch.

SDS fiches opstellen

22 april 2024

Waarom dit thema?

Producenten en importeurs van gevaarlijke stoffen zijn verplicht een veiligheidsinformatieblad (safety datasheet of kortweg SDS) mee te leveren. Deze SDS geeft alle informatie over het chemisch product en de maatregelen die nodig zijn om veilig met het product om te gaan: identificatie (gevaren, samenstelling, …), eerstehulp maatregelen, brandbestrijdingsmaatregelen, voorschriften m.b.t. opslag, maatregelen bij het accidenteel vrijkomen, fysische en chemische eigenschappen, toxicologische en ecologische informatie, …

Met de komst van REACH en CLP zijn er nieuwe regels omtrent de structuur en inhoud van SDS’en, waardoor de inhoud van een (nieuwe) extended SDS beduidend kan afwijken t.o.v. vroeger. Zo zullen o.m. de voorwaarden voor een veilig gebruik opgesplitst worden per (type van) gebruik en afgeleid zijn op basis van zogenaamde blootstellingsscenario’s.

Onder de REACH-verordening worden de veiligheidsinformatiebladen nog belangrijker dan in de oude reglementering. SDS wordt het belangrijkste communicatiemiddel in de volledige waardeketen.

Programma

  • Waarvoor dient het (uitgebreid) VIB en welke informatie bevat het?
  • Wanneer moet een VIB opgesteld en verstrekt worden?
  • Het formaat van het VIB en de algemene verplichtingen
  • Invulling van de 16 verplichte rubrieken van het veiligheidsinformatieblad
  • Opstellen van een VIB voor een mengsel uitgaande van VIB van de componenten
  • Mogelijke hulpmiddelen (databases, software) bij het opstellen van een VIB
  • Wat bij repacking?

Uw ervaren ARCHE Consulting docent: Frederik Verdonck