The following training is presented in Dutch.

ESDS fiches lezen en begrijpen & REACH

16 april 2024

Waarom dit thema?

 • Producenten en importeurs van gevaarlijke stoffen zijn verplicht een veiligheidsinformatieblad of VIB (Safety Data Sheet of kortweg SDS) mee te leveren. Deze SDS geeft alle informatie over het chemisch product en de maatregelen die nodig zijn om veilig met het product om te gaan: identificatie (gevaren, samenstelling, ), eerstehulp maatregelen, brandbestrijdingsmaatregelen, voorschriften m.b.t. opslag, maatregelen bij het accidenteel vrijkomen, fysische en chemische eigenschappen, toxicologische en ecologische informatie,…
 • Met de komst van REACH en CLP zijn er nieuwe regels omtrent de structuur en inhoud van safety datasheets, waardoor de inhoud van een (nieuwe) extended SDS beduidend kan afwijken t.o.v. vroeger. Zo zullen o.m. de voorwaarden voor een veilig gebruik opgesplitst worden per (type van) gebruik en afgeleid zijn op basis van zogenaamde blootstellingsscenario’s.
  Onder de REACH-verordening worden de veiligheidsinformatiebladen nog belangrijker dan in de oude reglementering. SDS is het belangrijkste communicatiemiddel in de volledige waardeketen.

Voor wie

Deze opleiding richt zich naar werknemers die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen en/of er gebruik van maken (milieucoördinatoren, preventieadviseurs,  veiligheidsverantwoordelijken, hiërarchische lijn).

Deze training is een basisopleiding, bijgevolg is voorkennis van eSDS niet vereist. Een basiskennis van CLP is een pluspunt (deze kennis kan u hier opdoen: Basisopleiding CLP.

Programma

 • De verschillende REACH-processen voor fabrikanten en downstream users: registratie, authorisatie, restrictie, communicatieverplichtingen, …
 • De risicoanalyse in REACH als basis voor de eSDS
 • Wat is een SDS en wanneer moet een SDS opgesteld worden?
 • Wijzigingen SDS tgv REACH en CLP
 • Blootstellingsscenario’s lezen en begrijpen
 • Hoe nagaan of een stof volgens de voorschriften van blootstellingscenario’s wordt gebruikt?
 • Overige verplichtingen van de downstream users
 • eSDS management en voorbereiding op inspectie

Uw ervaring ARCHE Consulting docent: Frederik Verdonck