The following training is presented in Dutch.

Ecotoxicologie: Inzicht in ecologische principes en risico-evaluatie

24 oktober 2024

Waarom dit thema?

Als gevolg van tal van menselijke en industriële activiteiten komt er een groot en groeiend aantal gevaarlijke stoffen in het milieu. Het is dus van groot belang de impact van deze milieuverontreinigende stoffen op ecosystemen te kunnen inschatten en te beoordelen. Mede door de komst van REACH is de ecotoxicologische informatie van stoffen belangrijker dan ooit: zo zijn registranten verplicht om alle informatie omtrent de fysische, chemische, toxicologische en ook de ecotoxicologische eigenschappen te verzamelen. Verder moet er in de nieuwe eSDS een blootstellingsanalyse van gevaarlijke stoffen aan de diverse milieucompartimenten opgenomen zijn. Begrip van de diverse domeinen binnen de tak ecotoxicologie en het gericht kunnen opzoeken en samenvatten van de juiste informatie zijn hierbij onontbeerlijk.

Basiskennis REACH is vereist!

Deze training is geschikt voor al wie inzicht wil krijgen in de (basis)principes van ecotoxicologie, de methodieken om risico’s te identificeren, te analyseren en te managen. Voor alle medewerkers, onderzoekers, REACH-medewerkers, laboratoriummedewerkers, preventieadviseurs, product stewards, milieucoördinatoren, … die in aanraking komen met ecotoxicologie maar geen specifieke achtergrond hebben in dit vakgebied.

Programma:

 • Algemene inleiding ecotoxicologie:
  • Wat is ecotoxicologie?
  • Ecologische principes, begrippen, testen en terminologie
  • Grenswaarden ( PNEC, waterkwaliteitsnormen,…) hoe worden ze afgeleid
  • De verschillende milieucompartimenten, belangrijkste contaminanten
  • Alternatieve methoden: QSAR
 • Blootstelling en risico-evaluatie van chemische stoffen in het milieu:
  • Gedrag van chemische stoffen in het milieu: afbreekbaarheid, accumulatie, adsorptie, vervluchtiging,…
  • PBT analyse
  • Verschillende vormen van milieuverontreiniging: puntbronnen, diffuus
  • Toelichting blootstellingsmodellen: EUSES (ecetoc tra versie) + hands-on oefeningen en lokale verdunningsmodellene-SDS: milieuluik van de blootstellingsscenario’s
  • Humane blootstelling via milieu
 • Relevante wetgeving:
  • Kaderrichtlijn water
  • REACH
 • Interessante links, databanken voor het voorspellen, beoordelen van effecten toxische stoffen in milieu.

Uw ervaring ARCHE Consulting docent: Frederik Verdonck