The following training is presented in Dutch.

BPR Biocidenverordening:
Hoofdgroep 1 – Ontsmettingsmiddelen

11 juni 2024

Waarom dit thema?

  • Biociden uit de groep van de ontsmettingsmiddelen moeten op termijn allemaal een nieuwe toelating krijgen volgens de criteria van de biociden-verordening. Het tijdstip waarop deze toelating aangevraagd moet worden wordt hoofdzakelijk bepaald door de actieve stof(fen) in het product. Een volledige her-evalutie van deze producten is niet te onderschatten, zelfs niet indien het product al vele jaren op de markt is.
  • Voor ontsmettingsmiddelen voorziet de verordening een hele reeks specifieke voorwaarden op het gebied van werkzaamheid en een diepgaande risico-analyse voor iedere toepassing. Vele van de criteria zijn nieuw en strenger ten opzichte van wat onder de oude nationale regelingen van toepassing was.

Programma

Zowel het opstellen van het aanvraagdossier als het verloop van de procedure komen in deze opleiding aan bod en zullen vanuit de specifieke noden van een ontsmettingsmiddelen-fabrikant of verdeler/importeur toegelicht worden.

  • BPR toelatingsprocedure
  • Vereisten rond werkzaamheid: EN-standaarden, OECD-standaarden, veldtesten, …
  • Vereisten rond stabiliteit en physico-chemische parameters: analyses, CIPAC-eindpunten, …
  • Zin en onzin van biocide-productfamilies
  • Verschil tussen evaluatie van werkzame stof en product
  • IT-toepassingen en informatiebronnen
  • Impact van de BPR op de productie- en distributieketen van ontsmettingsmiddelen

Uw ervaren ARCHE Consulting docent: Stijn Van Hees