The following training is presented in Dutch.

BPR biocidenverordening: basis

April 29, 2024

Waarom dit thema?

Wat hebben gels voor handontsmetting, industriële bewaarmiddelen, muggenwerende sprays en aangroeiwerende verf voor zeeschepen gemeen? Het aanbieden op de markt van al deze (en andere) producten wordt gereguleerd door de biocidenverordening (verordening (EU) nr. 528/2012, afgekort BPR).

De BPR legt voor het hele EU-grondgebied strenge eisen op voor biociden, gaande van de samenstelling over de etikettering tot de promotie. Biociden produceren en verkopen in overeenstemming met de BPR is niet eenvoudig, maar de BPR biedt ook opportuniteiten voor wie de werking goed kent.

Deze EU-wetgeving wordt gradueel uitgerold en steeds meer producten komen in haar scope. Voor fabrikanten en verdelers van biociden is het van groot belang goed voorbereid te zijn op het moment dat hun producten volledig onder de BPR-regels vallen. Voor vele producten betekent dit immers alles behalve ‘business as usual’.

Programma

  • Inleiding in de BPR wetgeving: definities, scope, voornaamste verplichtingen, tijdslijnen
  • Datavereisten, testen, data-sharing, en algemene inleiding risicoanalyse, stabiliteitsanalyse versus werkzaamheidsanalyse
  • Inleiding product-families
  • Toelating van biocideproducten in het kader van bedrijfsmarketing en productontwikkeling
  • Verzamelen van de benodigde informatie (leveranciers, informatiebronnen)
  • Oefeningen op indeling in producttypes, opzoeken status actieve stof, opzoeken status toelating biocide
  • Oefeningen op beoordelen BPR-compliance product-claims op labels & promotie
  • Case study: een nieuw product aanbieden op de markt
  • Interessante informatiebronnen

Uw ervaren ARCHE Consulting docent: Stijn Van Hees