The following training is presented in Dutch.

Blootstellingsscenario's opstellen voor e-SDS & REACH

May 13, 2024

Waarom dit thema?

Producenten en importeurs van gevaarlijke stoffen en mengsels zijn verplicht een veiligheidsinformatieblad of VIB (Safety Data Sheet of kortweg SDS) mee te leveren. Onder de REACH-verordening zijn de veiligheidsinformatiebladen nog belangrijker dan in de oude reglementering. SDS is het belangrijkste communicatiemiddel in de volledige waardeketen.

In vele gevallen zijn ook blootstellingsscenarios vereist. Blootstellingscenarios gaan, nog meer dan in de SDS zelf, in detail op de operationele voorwaarden en risicobeheersmaatregelen voor een veilig gebruik van chemische stoffen of mengsels. Deze zijn opgesplitst worden per (type van) gebruik.

Vele blootstellingsscenarios zijn ontwikkeld naar aanleiding van de REACH registratiedeadlines in 2010, 2013 en 2018 maar in volgende gevallen kunnen bijkomende blootstellingscenarios vereist zijn:

  • nieuwe gebruiken van chemische stoffen of mengsels
  • confidentiële DU (downstream user) gebruiken van chemische stoffen of mengsels
  • non-compliance van eSDS problematiek waardoor eigen DU (downstream user) blootstellingsscenario en chemisch veiligheidsrapport is vereist (CSR: Chemical Safety Report)
  • samenstellen van blootstellingsscenarios voor gevaarlijke mengsels

Programma

  • Inleiding: REACH communicatieverplichtingen en eSDS context, de risicoanalyse in REACH als basis voor de eSDS
  • Verzamelen van de benodigde informatie (leveranciers, informatiebronnen)
  • Opstellen van blootstellingsscenario (werkvloer + milieu) op basis van scenario van uw leverancier, op basis van scenario van de sector en op basis van eigen risicoanalysegegevens (bvb metingen) + oefeningen
  • Oefening met CHESAR software
  • Opstellen van blootstellingscenarios voor mengsels
  • Documentatie van blootstellingscenario

Uw ervaring ARCHE Consulting docent: Frederik Verdonck